25 let FPB

Už jsme doma hrají FPB -Pocta Olze Havlové (CZ)

Bezprostřední následovníci F.P.B. – členové skupiny Už jsme doma (v současné sestavě) spolu s bývalým kytaristou F.P.B. i Už jsme doma Romkem Hanzlíkem opět vystoupí v Praze.
Na koncertě “Už jsme doma a Romek Hanzlík hrají F.P.B.” skupina připomene trojCD F.P.B “Kniha přání a stížností“.
Skupina F.P.B. působila v první polovině osmdesátých let. Kvůli utajení a režimním koncertním zákazům vystupovala též pod názvem „Čtvrtá cenová skupina“. Sestava nejplodnějšího období F.P.B. (1981 – 1986) byla Miroslav Wanek (basa, zpěv, většinový autor hudby i textů), Romek Hanzlík (kytara, zpěv), Milan Nový (bicí). V polovině osmdesátách let Wanek a Hanzlík přešli do skupiny Už jsme doma, tím F.P.B. v roce 1986 zvolna zanikají.
F.P.B. si sice zachovávali punkovou přímočarost, ale obohatili ji ne příliš vídaným spojením s českou i světovou poezií a s alternativní scénou. Zde byly položeny zárodky budoucího hudebního stylu Už jsme doma. Skupina F.P.B. nastavila velmi vysokou uměleckou laťku pro mnoho následujících kapel podobného typu, a zdá se, že ve své snaze kultivovat tento styl a tím i své posluchače, zůstala do současné doby nepřekonána.