transitus

Transitus Irregularis (CZ)

V tomto uskupení se potkávají světy ponejvíce barokní a jazzové hudby, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně se oslovují spolu s dalšími vlivy. Hlavním smyslem tvorby je pro jeho členy radost z hudby a společného přátelství.

Novým impulsem byla výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, jenž posunula projev Transitu do dalších, neznámých rovin. CD vyšlo společně se sbírkou Reynkových básní a grafik pod souhrnným názvem Pod prahem svítá v nakladatelství Petrkov.